preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Pehlin" Rijeka

Login
Kalendar
« Siječanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

MZO

AZOO

Suradnici u učenju

CARNet Loomen

EMA e-Škole

AZOO stručni skupovi

Grad Rijeka

 

Međunarodna suradnja škola

Surfaj sigurnije

Centar za sigurniji internet

Netica.hr - nauči sve o internetu

Red Button

 

Europe Code Week

 

Besplatna aplikacija za učenje stranih jezika

Brojač posjeta
Ispis statistike od 23. 9. 2013.

Ukupno: 260344
 
Weather by Freemeteo.com
Office 365 za škole

OŠ "PEHLIN" VIRTUALNA KNJIŽNICA

Upisi.hr

CARNet e-Laboratorij

Edutorij

 

 

Nacionalni portal za učenje na daljinu

Portal za škole

CARNet Meduza - višemedijski sadržaji

eLEKTIRE

HRlektire

 

Natječaji
Povratak na prethodnu stranicu Ispiši članak Pošalji prijatelju
N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto SPREMAČ/SPREMAČICA
Autor: Ana Vargović, 19. 10. 2020.

Rijeka, 19. listopada 2020. godine     

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Pehlin“, Osnovna škola „Pehlin“, Pehlin 34, 51000 Rijeka, dana  19. listopada 2020. godine raspisuje

 

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto

                                                    

  1. SPREMAČ/SPREMAČICA - 1 izvršitelj m/ž - na određeno puno radno vrijeme- 40 sati tjedno

 


UVJETI: Završena osnovna škola

 

Kandidati uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, moraju ispunjavati i uvjete za zasnivanje radnog odnosa određene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20)

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeće:

  1. životopis
  2. presliku diplome/svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi
  3. presliku dokaza o državljanstvu
  4. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od dana objave natječaja
  5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 

Tražene isprave potrebno je dostaviti u neovjerenim preslikama.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i priložiti sve dokaze o priznatom statusu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem čl. 102. st. 1.-3. Zakona o hrvatskih braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19), uz prijavu su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta i sve potrebne dokaze za ostvarivanje prednosti koji su dostupni na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja (poveznica:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/

12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//

Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf  ).

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama kojima dokazuju da ispunjavaju uvjete natječaja biti će pozvani na procjenu odnosno testiranje prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Pehlin“,  koji je dostupan na mrežnim stranicama Škole.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja biti će objavljeni na mrežnim stranicama Škole najmanje 5 (pet) dana prije dana određenog za održavanje procjene odnosno testiranja.

(poveznica: http://www.os-pehlin-ri.skole.hr/natje_aji ).

Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Prijavom na ovaj natječaj kandidati su suglasni i daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima i ispravama sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka i drugom propisu.

Natječajna dokumentacija dostavlja se neposredno ili poštom na adresu škole: Osnovna škola Pehlin, Pehlin 34, 51000 Rijeka s naznakom „ZA NATJEČAJ – SPREMAČICA“

Rok za dostavu prijava na ovaj natječaj je 8 (osam) dana od dana objave ovog natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stanicama i oglasnoj ploči škole.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pravovremeno obaviješteni na mrežnim stranicama Škole.

Povrat natječajne dokumentacije izvršit će se na zahtjev kandidata koji treba navesti u tekstu prijave.

___________________________________________________________________________

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stanicama i oglasnoj ploči Škole 19.10.2020. godine.

 

 

 

KLASA:      112-03/20-01/18

URBROJ:    2170-55-20-01

 

 

 

                                                                                  Ravnatelj škole:

                                                                                  

                                                                  Željko Šimunić, mag.prim.educ.

 

[ Povratak na prethodnu stranicu Povratak | Ispiši članak Ispiši članak | Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju ]
preskoči na navigaciju