preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Pehlin" Rijeka

Login
Kalendar
« Siječanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

MZO

AZOO

Suradnici u učenju

CARNet Loomen

EMA e-Škole

AZOO stručni skupovi

Grad Rijeka

 

Međunarodna suradnja škola

Surfaj sigurnije

Centar za sigurniji internet

Netica.hr - nauči sve o internetu

Red Button

 

Europe Code Week

 

Besplatna aplikacija za učenje stranih jezika

Brojač posjeta
Ispis statistike od 23. 9. 2013.

Ukupno: 260344
 
Weather by Freemeteo.com
Office 365 za škole

OŠ "PEHLIN" VIRTUALNA KNJIŽNICA

Upisi.hr

CARNet e-Laboratorij

Edutorij

 

 

Nacionalni portal za učenje na daljinu

Portal za škole

CARNet Meduza - višemedijski sadržaji

eLEKTIRE

HRlektire

 

Natječaji
Povratak na prethodnu stranicu Ispiši članak Pošalji prijatelju
N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto 1. UČITELJ/ICE RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU- 1 izvršitelj m/ž - na određeno puno radno vrijeme -40 sati tjedno
Autor: Ana Vargović, 19. 9. 2019.

Rijeka, 19. rujna 2019. godine     

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, NN 86/09, NN 92/10, NN 105/10, NN 90/11,  NN 05/12, NN 16/12, 94/13, 136/14, 152/14, 7/17 i 68/18) i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Pehlin“, Osnovna škola „Pehlin“, Pehlin 34, 51000 Rijeka, dana  19. rujna 2019. godine raspisuje

 

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto

                                                    

  1. UČITELJ/ICE RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU- 1 izvršitelj m/ž - na određeno puno radno vrijeme -40 sati tjedno

UVJETI: Kandidati uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, moraju ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno člancima 105. i  106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, NN 86/09, NN 92/10, NN 105/10, 90/11,  NN 5/12, NN 16/12, 94/13, 136/14, 152/14, 7/17 i 68/18) te uvjete prema Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019).

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeće:

  1. životopis
  2. presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi
  3. presliku dokaza o državljanstvu
  4. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od dana objave natječaja
  5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 

Tražene isprave potrebno je dostaviti u neovjerenim preslikama.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i priložiti sve dokaze o priznatom statusu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem čl. 102. st. 1.-3. Zakona o hrvatskih braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta i sve potrebne dokaze za ostvarivanje prednosti koji su dostupni na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja (poveznica:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/

12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//

Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf  ).

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama kojima dokazuju da ispunjavaju uvjete natječaja biti će pozvani na procjenu odnosno testiranje prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Pehlin“,  koji je dostupan na mrežnim stranicama Škole.

Područja provjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje, biti će naznačeni u pozivu za testiranje koji će biti objavljen na mrežnim stranicama škole. (poveznica:

http://www.os-pehlin-ri.skole.hr/natje_aji ).

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja biti će objavljeni na mrežnim stranicama Škole najmanje 5 (pet) dana prije dana određenog za održavanje procjene odnosno testiranja

Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Prijavom na ovaj natječaj kandidati su suglasni i daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima i ispravama sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka i drugom propisu.

Natječajna dokumentacija dostavlja se neposredno ili poštom na adresu škole: Osnovna škola Pehlin, Pehlin 34, 51000 Rijeka s naznakom „UČITELJ/ICE RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU“.

Rok za dostavu prijava na ovaj natječaj je 8 (osam) dana od dana objave ovog natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stanicama i oglasnoj ploči škole.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pravovremeno obaviješteni na mrežnim stranicama Škole.

Povrat natječajne dokumentacije izvršit će se na zahtjev kandidata koji treba navesti u tekstu prijave.

____________________________________________________

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stanicama i oglasnoj ploči Škole 19.09.2019. godine.

 

 

 

KLASA:      112-03/19-01/15

URBROJ:    2170-55-01-19-01

 

                                                                      Ravnatelj škole:

 

                                                          _________________________

                                                        Željko Šimunić, mag.prim.educ.

 

[ Povratak na prethodnu stranicu Povratak | Ispiši članak Ispiši članak | Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju ]
preskoči na navigaciju